MENU

III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2013 ZERÓWKA NA KSIĘŻYCU PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH II JESIEŃ TALENTÓW '2012 POŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE !!! PIKNIK NAUKOWY V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Wielkanocna zbiórka żywności - Caritas Wizyta 4a w PS 48 WARSZTATY EKOLOGICZNE NA TEMAT ,,DOCIEKLIWI EKOLODZY” Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Szkolne Koło Caritas „Kromka chleba” Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych Dzień chleba na zakwasie Konkurs plastyczny: II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III „Spotkanie z poezją i prozą księdza Jana Twardowskiego”

Aktualności

PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

PAŹDZIERNIK - 2013

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Realizacja projektu czytelniczego
Podlaskie spotkania z pisarzami

 

·        Spotkanie autorskie z  Grzegorzem Kasdepke w SP 37 dn. 01.10.13r.

·        Spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Szyszko – Kondej w naszej szkole SP 2 w Białymstoku dn. 16.10.13r.

·        Konkursy: czytelniczy i plastyczny do twórczości Grzegorza Kasdepke

·        Konkurs plastyczny inspirowany twórczością Małgorzaty Szyszko - Kondej

 

*

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke -

- 01 października 2013r. (wtorek) godz. 1150

w SP 37 w Białymstoku

 

*  
 

Spotkanie autorskie Małgorzatą Szyszko - Kondej -

- 16 października 2013r. (środa) godz. 1040

w SP 2 ( mała sala gimnastyczna)

 

* 
 

Zapraszamy uczniów klas II - VI do konkursów: czytelniczego„Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” plastycznego – „Pocztówka z wybranego kraju”  

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.
 2. Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.
 3. Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy polskich.
 4. Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur.

     

Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu -  biblioteka szkolna

II Adresaci- ucz. kl. 4-6 konkurs czytelniczy- Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?

               ucz. kl. 1-3 konkurs plastyczny – pocztówka z wybranego kraju

 III.  Przedmiot  -  twórczość współczesnego pisarza  Grzegorza Kasdepke .

 IV.  Warunki uczestnictwa, uwagi organizacyjne

Konkurs czytelniczy IV-VI 

1. Należy przeczytać  następujące pozycje książkowe „Fochy Fortuny czyli Kuba i Buba w gąszczu słów”, „Poradnik hodowcy aniołów”.          

2.  Konkurs ze znajomości treści książek w formie testu odbędzie się dnia 22.10.13r.

      o godz. 11:40 w bibliotece szkolnej.

3. Drugi etap (wojewódzki) odbędzie się 13 listopada o godz. 10:00 w Centrum Edukacji

     Nauczycieli przy ul. Złotej 4.

4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Uczestnicy konkursu biorą udział w spotkaniu autorskim, na którym będzie można zakupić książki z autografem autorki.

 

Konkurs plastyczny kl. II-III

1. Należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną twórczością G. Kasdepke tj. pocztówka z wybranego kraju na podstawie książki „Z piaskownicy w świat”. Technika – kredki lub farby, format A4 .

2. Pracę dostarczyć do 25 października do biblioteki szkolnej.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Osoby biorące udział w konkursie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu z autorką. Wyróżnione prace będą umieszczone w postaci elektronicznej  na stronie internetowej BiBserwisu.

                                                            

*

Zapraszamy uczniów kl. I-III do konkursu plastycznego inspirowanego twórczością Małgorzaty Szyszko - Kondej                    

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.
 2. Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą oraz motywowanie do czytania książek
 3. Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy polskich.

      Regulamin konkursu:

       I. Organizator konkursu - biblioteka szkolna

II.  Adresaci  - ucz. kl. I – III

          III.  Przedmiot -twórczość współczesnej pisarki -Małgorzaty Szyszko - Kondej.

          IV.  Warunki uczestnictwa, uwagi organizacyjne

Konkurs plastyczny kl. II-III

1. Należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną twórczością Małgorzaty Szyszko - Kondej na podstawie książki „Nie jestem misiem” . Technika dowolna – format A4, A3 .

2. Pracę dostarczyć do 11 października do biblioteki szkolnej.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Osoby biorące udział w konkursie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu z autorką.

 

Książki do w/w konkursów są dostępne w bibliotece szkolnej.

 

Koordynator projektu czytelniczego: Jolanta Kosobko

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.