MENU

Partnerzy

Poniedziałek 06.04.2020

Facebook

 

 

 

Aktualności

 • W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż listy przyjętych i nieprzyjętych nie będą wywieszane w szkole. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu (rodzice złożyli zgłoszenie do szkoły, co jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły), kandydaci, którzy nie mieszkają w obwodzie SP2 i brali udział w rekrutacji otwartej zostaną powiadomieni o decyzji telefonicznie.

 • Siostry Weronika i Dominika z klasy 7A zajęły III miejsce w wojewódzkim konkursie „Das möchte ich mal sehen, hören, erleben …”. Konkurs organizowany przez Mediotekę Języka Niemieckiego w Białymstoku w ramach współpracy z Goethe-Institut Warschau miał na celu motywowanie do nauki języka niemieckiego poprzez aktywizowanie zmysłu wzroku. Dziewczyny miały za zadanie stworzyć pomoc dydaktyczną według zasad tworzenia plakatów edukacyjnych. Jak widać po wynikach konkursu świetnie poradziły sobie z tym zadaniem.

 • Drogi Czytelniku!

  Masz teraz niezwykłą okazję, by przeczytać wiele interesujących pozycji książkowych. Niestety - z wiadomych przyczyn - nie wypożyczysz ich w naszej szkolnej bibliotece. Jednak zachęcamy Cię, byś wziął udział w konkursie czytelniczym.

  Cel: Prezentacja legend Podlasia
  Znajdź i zapoznaj się z legendą dotyczącą regionu podlaskiego korzystając z zasobów internetowych, własnej domowej biblioteczki lub opowieści starszych. Następnie wypełnij kartę pracy według poleceń na niej zawartych. Kartę wyślij na adres: bibtekasp2@gmail.com

 • Instrukcja dla rodzica/ucznia jak założyć konto na platformie epodreczniki.pl:

  Rozpoczecie_pracy_na_platformie

 • Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 szkoła do 10 kwietnia 2020r. będzie zamknięta. W związku z powyższym w dalszym ciągu będziemy uczyć się w formie zdalnej.
  Jest to nowa sytuacja zarówno dla Was Rodzice i Uczniowie, jak i dla nas nauczycieli. Jest to sytuacja nie tylko nowa, ale i bardzo trudna.
  Od 25 marca zajęcia będą odbywały się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głownie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i dostępnych nam platform edukacyjnych.
  Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
  Drodzy uczniowie, pracujcie systematycznie i nie zrażajcie się ewentualnymi niepowodzeniami. Postaramy się, by nie przeciążać Was zadaniami, a Was rodzice nie obciążać nadmiarem dodatkowej pracy.
  Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i ich przestrzegajcie.
  Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, aby usystematyzować sposób przesyłania zadań dla dzieci ustalamy następujący plan:
  poniedziałek: język polski, jęz. niemiecki, przyroda, fizyka, edukacja wczesnoszkolna
  wtorek: matematyka, jęz. angielski, WOS, informatyka
  środa: język polski, historia, biologia, technika, religia, edukacja wczesnoszkolna
  czwartek: matematyka, plastyka, chemia, EdB, Wdż, język angielski (I - III)
  piątek: język polski, muzyka, geografia, doradztwo zawodowe, w-f, edukacja wczesnoszkolna
  Prosimy rodziców o monitorowanie pracy i aktywności dzieci.
  Wszystkie niezbędne informacje będą na bieżąco publikowane na

 • Oto wynik wspólnej pracy uczniów klasy 2c po pierwszym tygodniu nauki na odległość...

 • Uprzejmie informujemy, że opłaty za obiady za kwiecień 2020 r będą przyjmowane po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych. Nadpłaty za marzec 2020 r. zostaną zwrócone na konta bankowe. Nadpłaty osobom, które nie podały numeru konta zostaną zaliczone na poczet wpłat za kwiecień 2020 r.

 • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz koniecznością przejścia na nauczanie zdalne i uczenie się w domu tymczasowo przerywamy realizację innowacji pedagogicznej "Szkoła bez pracy domowej".

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie  zajęć: 26 czerwca 2020r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2, 3, 7 stycznia 2020r.,
20 kwietnia 2020r., 
 21,22,23 kwietnia 2020r.(egzaminy),
12 czerwca 2020r.