Szkoła Podstawowa nr 2:


Szkoła funkcjonuje na osiedlu „Przydworcowe”. Budynek jest położony w środku osiedla z dala od ruchliwych ulic pośród bloków mieszkalnych.
Przebiegające niedaleko ulice Bohaterów Monte Cassino, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Mikołaja Kopernika, posiadają dobrze oznakowane przejścia dla pieszych, dodatkowo strzeżone przez strażników szkolnych.


   Oferujemy:

 • 2 języki obce od klasy IV - angielski i niemiecki
 • basen klas I - III
 • stołówkę
 • przestronne klasopracownie
 • 2 pracownie komputerowe
 • bibliotekę z multimedialnym centrum informatycznym
 • czytelnię
 • salę gimnastyczną
 • 2 sale taneczne
 • salę zabaw edukacyjnych
 • świetlicę
 • kompleks boisk, w tym wielofunkcyjne boisko (oddane w 2017r.)
 • plac zabaw

 

Od maja 2010r. w budynku szkoły ma swoją siedzibę Samorządowe Ognisko Baletowe

w Białymstoku.   Zajęcia pozalekcyjne klas IV - VIII:
 

 • Klub Młodego Odkrywcy
 • Koło historyczne, matematyczne, informatyczne, plastyczne, polonistyczne, języka angielskiego, fizyczne, muzyczne
 • "Caritas", Wolontariat
 • Klub Sympatyków Języka Niemieckiego
 • Klub eTwinning

 

     Zajęcia sportowe:

 • piłka nożna chłopców i dziewczyn kl.IV - VIII
 • piłka koszykowa
 • piłka ręczna
 • tenis stołowy
 • gimnastyka korekcyjna

 

    Edukacja wczesnoszkolna i świetlica:

 • koła:muzyczne, plastyczne, informatyczne, teatralne
 • koło zainteresowań i uzdolnień "Odważ się być mądrym"
 • Klub Młodego Czytelnika
 • Koło Małych Artystów

 

Współpraca międzynarodowa:

 • eTwinning - europejskie partnerstwo szkół
 • projekty: "Children for Peace - Peace for Children" oraz "Christmas songs and traditions across Europe"

 

Projekty międzyszkolne:

 • Forum Młodych Ekologów
 • Jesień Talentów - "Z inspiracji Księdza Jana

 

Projekty szkolne:

 • Tydzień Języków Obcych
 • Wiosenny Przegląd Dwójkowych Talentów
 • Turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
 • "Sztuka wychowania - sztuka mądrego człowieka kreowania"
 • Fascynujący świat nauki
 • "Warto czytać? Warto czytać!

 

Kąciki tematyczne:

 • kącik z telefonem
 • kącik czytelniczy
 • kącik gier dydaktycznych
 • tenis stołowy

 

Certyfikaty, nagrody:

 • Europejska Odznaka Jakości eTwinning
 • Szkoła Rozwijająca Się
 • Szkoła Bez Przemocy
 • Promotor Recyklingu - nadany przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Warszawie
 • Ekoszkoła - nadany przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Białymstoku
 • Nagroda Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Drugie Życie Elektrośmieci"

 

Akcje profilaktyczne:

 • "Bez papierosa zadzieraj nosa"
 • "Dzień życzliwości"
 • "Nie pal przy mnie, proszę"
 • "Szkoła dobrego wyboru"
 • "Śniadanie daje moc"
 • "Dzieciaki mleczaki"
 • "Trzymaj formę"

 

Świetlica szkolna dla klas I - III czynna w godzinach 7.00 - 17.00

Zajęcia:

 • opiekuńczo - wychowawcze
 • czytelnicze, plastyczne, muzyczne, teatralne, rozwijające zainteresowania
 • zabawy relaksacyjno - rekreacyjne
 • pomoc w odrabianiu prac domowych
 • zabawy okazjonalne np. mikołajki,...
 • przedstawienia teatralne

 


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.