Szkoła na 102!

Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje projekt "Szkoła na 102! - The school of a good time!" w ramach programu Erasmus+ - mobilność kadry edukacyjnej. Projekt uzyskał dofinanowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu nauczyciele i pracownicy administracji mają szanse wziąć udział w szkoleniach w instytucjach europejskich.

 

Konferencja podsumowująca

W dniu 31 maja 2023r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szkoła na 102! - The school of a good time!" realizowany w ramach programu Erasmus+. Omówiliśmy zrealizowane działania, podsumowaliśmy szkolenia oraz podzieliliśmy się dobrymi praktykami, doświadczeniami i nowymi pomysłami. Cele założone na etapie planowania pracy w projekcie zostały zrealizowane, z czego jesteśmy bardzo dumni!

        

     

Nowe pomysły na gry integracyjne

Podczas szkoleń Erasmus+ nauczyciele poznawali nowe gry integracyjne, które przełamywały lody podczas spotkań z nauczycielami z róznych krajów Unii Europejskiej. Te same gry świetnie sprawdzają się podczas codziennej pracy wychowawczej w klasach 4 - 8 naszej szkoły.

     

Kodowanie na dywanie z nowymi pomysłami

Pani Ania po powrocie z kursu od razu wciela w życie nowe pomysły...

                 

     

 

15 -  20 maja 2023 Rzym / Włochy - Coding and Robotics with Arduino

W kursie wzięło udział 3 nauczycieli. Głównym celem kursu było zapoznanie się z oprogramowaniem Arduino, które jest innowacyjną i stosunkowo łatwą formą pracy z elektroniką i robotyką. Dodatkowo pracowaliśmy z programem C++, pisaliśmy proste komendy w tym języku, budowaliśmy obwody LED i programowaliśmy czujniki ruchu. Spotykając się z innymi uczestnikami kursu, realizowaliśmy różne inicjatywy związane z pracą w szkole, uczyliśmy się metod motywujących zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Kurs był bardzo kreatywny, a nowe pomysły zostaną wykorzystane w pracy z uczniami.

        

     

Warsztaty językowe z wykorzystaniem metod z kursów Erasmus+

Udział w kursach i szkoleniach Erasmus+ wzbogaca warsztat pracy naszych nauczycieli. Założone w ewaluacji kursów SMART GOALS osiągamy!!!

             

8 -  12 maja 2023 Denia / Hiszpania - Job shadowing - obserwacja pracy w hiszpańskiej szkole

Pani dyrektor Agnieszka Krokos - Janczyło wraz z 4 nauczycielami gościła w partnerskiej szkole Colegio San Juan Bautista Maristas, Denia. Oprócz obserwacji pracy nauczycieli odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły. Obejrzeliśmy sale lekcyjne, zapoznaliśmy się w szczególności ze sposobami i metaodami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi gospodarze zaprosili nas do pracy metodą projektu, a także wzięliśmy udział w zajęciach w formie wycieczek, które pokazały nam jak można pracować poza salą lekcyjną jednocześnie realizując podstawę programową.

        

     

Szkoła naszych gospodarzy jest szkołą katolicką prowadzoną przez bractwo pod nazwą Zgromadzenie Braci Maristas. Bracia prowadzą szkoły nie tylko w Europie, ale również w Afryce i Ameryce Południowej. Mieliśmy okazję spotkać się z bratem Hno Manuelem Jorques'em, który opowiedział nam o działalności bractwa, zasadach organizowania edukacji w różnych rejonach świata oraz zasadach obowiązujących w szkole w Denii.

        

24 -  28 kwietnia 2023 St Paul's Bay / Malta - English Language Development for teachers and school staff.

W kursie wzięło udział 4 nauczycieli i 1 pracownik administracji. Podczas kursu jego uczestnicy doskonalili umiejętności językowe i komunikacyjne. W międzynarodowej atmosferze uczyli się i doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sferach życia, a także wykorzystywania materiałów opartych na żywym języku w pracy nauczyciela i nie tylko. Wartością dodaną kursu było poznawanie historii i kultury Malty jako jednego z członków Unii Europejskiej.

           

     

Team Building  - warsztaty pani Ani pedagog

Team building - nowa jakość budowania więzi międzyludzkich i integracji zespołu. Klasa 8a uczy się współpracy. Wykorzystujemy pomysły i szukamy inspiracji do nowych działań natchnieni szkoleniami w ramach projektu Erasmus+.

                 

27 marca - 2 kwietnia 2023 Barcelona / Hiszpania - Blended Learning: Effective Way to Integrate Online Learning with Traditional Education. Prevention of Teachers' Proffessional Burnout.

W kursie wzięły udział 2 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz pani pedagog. Podczas kursu nauczycielki nawiązały kontakty i podzieliły się dobrymi praktykami łączenia eduakcji zdalnej z tradycyjnym nauczaniem z nauczycielami z Serbii oraz Hiszpanii. Czas pandemii pozostawił w nas wszystkich potrzebę podnoszenia kwalifikacji w zakresie wykorzystywania technologii infromatycznych w nauczaniu przy jednoczesnym dbaniu o komfort psychiczny ucznia i nauczyciela. Uczestnicy wymienili się również dobrymi praktykami jeśli chodzi o team building. Narzędzia, które poznali wykorzystają w pracy nie tylko z uczniami, ale również z nauczycielami, co niewatpliwie przyczyni się do profilaktyki wypalenia zawodowego.

                              

27 marca - 1 kwietnia 2023 Florencja / Włochy - Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real!

W kursie wzięły udział 2 nauczycielki języka angielskiego. Kadra szkoleniowa Europass Teacher Academy pokazała jak wykorzystywać w praktyce różne style uczenia się, aby dotrzeć do każdego ucznia oraz wskazać mu drogę do odnalezienia własnego sposobu  i stylu uczenia się. Razem z nauczycielami z Niemiec i Hiszpanii nauczycielki poznały nowe techniki nauczania z wykorzystaniem aktywizujących metod oraz wymieniły się dobrymi praktykami nauczania języków obcych. Zadania i wydarzenia kulturowe również nie były bez znaczenia - nawiązane kontakty na pewno przyniosą wymierne efekty w przyszłości i wpłyną na podniesienie jakości pracy naszej szkoły.

                       

Koło kodowania pani Ani

Pani Ania Baroody prowadzi Koło kodowania dla uczniów klas I - III, w ramach którego uczniowie poznają tajniki programowania i druku 3D.

                                     

4 - 12 czerwca 2022 Teneryfa / Hiszpania - Unleash your Creativity! - Uwolnij swoją kreatywność!

W kursie wzięło udział 4 nauczycieli, którzy mieli okazję wejrzeć w siebie oraz poznać techniki i metody rozładowywania stresu, uwalniania kreatywności i wychodzenia poza codzienne schematy. Kadra szkoleniowa Europass Teacher Academy i Mucciaciti S.L.U. San Cristobal de La Laguna podzieliła się też dobrymi praktykami jak odblokować pokłady kreatywności w sobie  i wykorzystać poznane pomysły w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

                   

Zdobyte doświadczenia i pomysły przekazane zostały koleżankom anglistkom i są wykorzystywane na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego...Nasze reading rugs...

              
 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.