MENU

Dla Rodziców

Obiady


Karta zgłoszenia na obiady


Opłata za abonament obiadowy dla uczniów:

  • za miesiąc czerwiec 2021:


Opłata za abonament obiadowy

za miesiąc WRZESIEŃ 2021

(abonament obiadowy od 06.09. do 30.09.2021)

wynosi 66,50 zł

Cena 1 obiadu wynosi 3,50 zł

19 dni x 3,50 = 66,50 zł

prosimy wpłacać w dniach 01- 07 WRZEŚNIA 2021r.

na konto szkoły

 86 1240 2890 1111 0010 3581 7186


BARDZO PROSIMY O TERMINOWE

I DOKŁADNE DOKONYWANIE WPŁAT ( „co do grosza”)

 

W TYTULE WPŁATY PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ MIESIĄC NP.

JAN KOWALSKI 1A OBIAD PAŹDZIERNIK

UWAGA

ZAPISY NA OBIADY PROWADZI KANCELARIA SZKOŁY.
NALEŻY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ

UWAGA

RODZICE UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA W SZKOLE NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(osobiście lub telefonicznie)

NAJPÓŹNIEJ DO GODZ.14:00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ

tel. 85 742 03 04w.34 - sekretariat;

85 742 03 04 w. 38 - intendent;

OGŁOSZENIE

Cena 1 obiadu dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 11,50 zł

Zasady odpłatności za obiady

Karta  zgloszenia na obiady

Karta zgloszenia dziecka na obiady opłacane przez MOPR

Rezygnacja z obiadów

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie  zajęć: 25 czerwca 2021r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
2 listopada 2020r.,
30 kwietnia 2021r.
4, 5 maja 2021r.
25, 26, 27 maja 2021r. (egzaminy)
4 czerwca 2021r.