MENU

Dla Rodziców

Obiady


Karta zgłoszenia na obiady


Opłata za abonament obiadowy dla uczniów:

  • za miesiąc  czerwiec 2023 roku:


 

 OPŁATA ZA OBIADY W CZERWCU
 
Opłata za abonament obiadowy

 

za miesiąc czerwiec 2023

(abonament obiadowy od 01.06 - 22.06.2023)

wynosi 63,00 zł

Cena 1 obiadu wynosi 4,50 zł

14 dni x 4,50 = 63,00 zł

prosimy wpłacać w dniach 1 - 7 czerwca 2023r.

na konto szkoły

 86 1240 2890 1111 0010 3581 7186


BARDZO PROSIMY O TERMINOWE

I DOKŁADNE DOKONYWANIE WPŁAT ( „co do grosza”)

 

W TYTULE WPŁATY PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ MIESIĄC NP.

JAN KOWALSKI 1A OBIAD PAŹDZIERNIK

UWAGA

ZAPISY NA OBIADY PROWADZI KANCELARIA SZKOŁY.
NALEŻY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ

UWAGA

RODZICE UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA W SZKOLE NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(osobiście lub telefonicznie)

NAJPÓŹNIEJ DO GODZ.14:00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ

tel. 85 742 03 04w.34 - sekretariat;

85 742 03 04 w. 38 - intendent;

OGŁOSZENIE

Cena 1 obiadu dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 11,50 zł

Zasady odpłatności za obiady

Karta  zgloszenia na obiady

Karta zgloszenia dziecka na obiady opłacane przez MOPR

Rezygnacja z obiadów

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.