Dla Rodziców

Obiady


Karta zgłoszenia na obiady


 

 OPŁATA ZA OBIADY W MAJU 2024
 
Opłata za abonament obiadowy

 

za miesiąc maj 2024

(abonament obiadowy od 06.05 - 29.05.2024)

wynosi 67,50 zł

Cena 1 obiadu wynosi 4,50 zł

15 dni x 4,50 = 67,50 zł

prosimy wpłacać w dniach 1 - 9 maja 2024r.

na konto szkoły

 86 1240 2890 1111 0010 3581 7186


BARDZO PROSIMY O TERMINOWE

I DOKŁADNE DOKONYWANIE WPŁAT ( „co do grosza”)

 

W TYTULE WPŁATY PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ MIESIĄC NP.

JAN KOWALSKI 1A OBIAD PAŹDZIERNIK

UWAGA

ZAPISY NA OBIADY PROWADZI KANCELARIA SZKOŁY.
NALEŻY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ

UWAGA

RODZICE UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA W SZKOLE NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(osobiście lub telefonicznie)

NAJPÓŹNIEJ DO GODZ.14:00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ

tel. 85 742 03 04w.34 - sekretariat;

85 742 03 04 w. 38 - intendent;

OGŁOSZENIE

Cena 1 obiadu dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 9,50 zł

 

Zasady odpłatności za obiady

Karta  zgloszenia na obiady

Karta zgloszenia dziecka na obiady opłacane przez MOPR

Rezygnacja z obiadów

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.