MENU

III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2013 ZERÓWKA NA KSIĘŻYCU PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH II JESIEŃ TALENTÓW '2012 POŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE !!! PIKNIK NAUKOWY V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Wielkanocna zbiórka żywności - Caritas Wizyta 4a w PS 48 WARSZTATY EKOLOGICZNE NA TEMAT ,,DOCIEKLIWI EKOLODZY” Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Szkolne Koło Caritas „Kromka chleba” Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych Dzień chleba na zakwasie Konkurs plastyczny: II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III „Spotkanie z poezją i prozą księdza Jana Twardowskiego”

Aktualności

II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem

 

II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem <<

 

w Szkole Podstawowej nr 2

im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

 

 

 

CELE:

- kształcenie poczucia humoru, optymizmu, pogody ducha i życzliwości

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

- wyzwalanie inwencji twórczej

- kształcenie umiejętności prezentacji przygotowanego programu oraz wykorzystania 

  w nim różnych środków wyrazu

- prezentacja uzdolnień i talentów dzieci.

 

 REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany  jest do:

- dzieci 5- i 6-letnich z oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

-  uczniów klas I-VI szkół podstawowych miasta Białegostoku.

 1. Konkurs ma formę solowej prezentacji wokalnej lub wokalno – muzycznej przy wykorzystaniu akompaniamentu lub podkładu muzycznego.

Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 4 minut.

       Organizator zapewnia możliwość skorzystania z instrumentu muzycznego –keyboard  oraz odtwarzacza CD.

4.      Opiekunowie dzieci uczestniczących w przeglądzie zabezpieczają nagrania
z podkładami muzycznymi na płytach CD.      

 1. Z danej placówki może wziąć udział maksymalnie  3 solistów.
 2. Koncert festiwalowy oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi

 

      25 października 2012 r., godz. 13.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku,

ul. Bohaterów Monte Cassino 25

 

 1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie przygotowują niezbędne do występu rekwizyty.
 2. Zgłoszenie (załącznik) do konkursu należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora do 12 października 2012 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego

15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 85 7420304

 

 1. Nadesłane zgłoszenie jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz akceptacją publikacji danych osobowych uczestników konkursu                                   oraz ich nauczycieli (opiekunów) w materiałach promocyjnych.

 

 

 KRYTERIA  OCENY  WYSTĘPÓW:

 1. Prezentacje  będą oceniane w kategoriach:

      klasy 0 - I; klasy II-III; klasy IV – VI.

2. Prezentacje będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez

     organizatora.

3.     Przy ocenie prezentacji komisja będzie brała pod uwagę:

  -        muzykalność, poczucie rytmu,

  -       dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika),

  -       ogólny wyraz artystyczny (choreografia, kostium).

 

Zachęcamy do licznego udziału!  Życzymy powodzenia!

 

                                                                   

     Koordynatorki konkursu:    mgr Lidia Sielawa , mgr Anna Mazuruk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA

 

II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem <<

w Szkole Podstawowej nr 2

im. Księdza  Jana Twardowskiego w Białymstoku

 

Nazwa placówki, dokładny adres i telefon …………………………………………………..

 

.....................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna (nauczycieli  - opiekunów)

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Lp.

 

Imię i nazwisko uczestnika (solisty)

 

 

Wiek,

klasa

Tytuł utworu, autor

 

 

Czas prezentacji

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

**Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze sprzętu organizatora:

-odtwarzacz CD                                                                                 TAK                          NIE

-keyboard                                                                                           TAK                          NIE

 

........................................................................                           ..................................................................................                    

                       (miejscowość i data)                                                                                      (podpis nauczyciela zgłaszającego)                                                     

 

*    Kartę zgłoszenia należy wypełnić literami drukowanymi, czytelnie.

** Właściwe podkreślić.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.