III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2013 ZERÓWKA NA KSIĘŻYCU PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH II JESIEŃ TALENTÓW '2012 POŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE !!! PIKNIK NAUKOWY V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Wielkanocna zbiórka żywności - Caritas Wizyta 4a w PS 48 WARSZTATY EKOLOGICZNE NA TEMAT ,,DOCIEKLIWI EKOLODZY” Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Szkolne Koło Caritas „Kromka chleba” Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych Dzień chleba na zakwasie Konkurs plastyczny: II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III „Spotkanie z poezją i prozą księdza Jana Twardowskiego”

Aktualności

V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW

 


"Przyroda jest obszarem,
na którym można uczyć obserwować i uczyć pytać.

Dlatego wciąż do przyrody wracam."

 Ksiądz Jan Twardowski

 

 

V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW

Białystok’ 2013

 

PROJEKT EDUKACYJNY

pod honorowym patronatem

 

                                                                       

 

 

 

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza  Jana Twardowskiego

w Białymstoku

 

WSPÓŁPRACA

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

 

 

 

Cele:

 • budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształcenie odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań młodych ludzi
 • rozbudzanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem
 • doskonalenie umiejętności dotyczących właściwego postępowania z odpadami
 • doskonalenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i  ich dokumentowania
 • rozwijanie aktywności  twórczej i umiejętności prezentacji
 • upowszechnianie idei ekologicznych poprzez różne środki wyrazu.

 

 

Założenia programowo – organizacyjne:

 • Zorganizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, których adresatami będą uczniowie szkół miasta Białegostoku (luty – marzec 2013r.)
 1. Konkurs plastyczny pt. ,, Eko - pocztówka”

uczestnicy: dzieci 6-letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 
I-III  szkół podstawowych

 1. Konkurs literacki na ekologiczne rymowanki pod hasłem: „Chcemy, żeby na Błękitnej Planecie żyło się zdrowo i było ślicznie, dlatego działamy ekologicznie"

uczestnicy: uczniowie klas III - IV szkół podstawowych

 1. Konkurs literacki pod hasłem: „Nie znajduję się pod ochroną. Czy to znaczy, że muszę zginąć?”

uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

 1. Konkurs fotograficzny pt. ,,Człowiek przyjacielem przyrody” 

uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 •   Przeprowadzenie warsztatów na temat: „Dociekliwi ekolodzy”

uczestnicy: dzieci z 5- i 6- letnie z białostockich przedszkoli

 

 

 • Zakończenie V Forum Młodych Ekologów - 23 kwietnia 2013r., godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza  Jana Twardowskiego w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

 

Przebieg uroczystości zakończenia V Forum Młodych Ekologów:

 

 • obejrzenie wystawy prac plastycznych i  zdjęć konkursowych
 • wystąpienia zaproszonych gości
 • podsumowanie konkursów, wręczenie nagród laureatom
 • „Eksperymentowanie w SP2”- pokaz eksperymentów i doświadczeń ekologicznych
  w wykonaniu trenerów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • zakończenie Forum.

 

 


 

 

 

                                     

 

 

.

 

 

 

 

V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Białystok' 2013

            Serdecznie zapraszamy uczniów klas III - IV szkół podstawowych do wzięcia udziału

w KONKURSIE LITERACKIM

pod hasłem:

„Chcemy, żeby na Błękitnej Planecie

żyło się zdrowo i było ślicznie,

dlatego działamy ekologicznie"

("Ekologiczne" rymowanki)

Cele konkursu:

 • kształtowanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan
 • zachęcenie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów na życie w przyjaźni z naturą
 • kształcenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji w formie wiersza - rymowanki
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i twórczych wśród uczniów
 • uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za słowo.

 

Regulamin konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych (z klas III – IV).

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz - rymowankę na temat:

„Chcemy, żeby na Błękitnej Planecie

żyło się zdrowo i było ślicznie,

dlatego działamy ekologicznie"

 1. Praca powinna być przygotowana przez ucznia indywidualnie, pod opieką nauczyciela z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 2. Każda  szkoła może przysłać trzy prace konkursowe.
 3. Każdą pracę należy dostarczyć w trzech egzemplarzach opatrzonych następującymi informacjami: imię i nazwisko autora; klasa; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela –
  - opiekuna.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 25 marca 2013r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 857420304; email: szp2@bialystok.home.pl

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „V Forum Młodych Ekologów – konkurs literacki”.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac w celu promowania Forum Młodych Ekologów.
 2. Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
 4.  Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów (Zał. 1).

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

V Forum Młodych Ekologów w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

Koordynator konkursu: Ewa Kosińska

 

 

 

V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Białystok' 2013

            Serdecznie zapraszamy uczniów klas V - VI szkół podstawowych do wzięcia udziału

w KONKURSIE LITERACKIM

pod hasłem:

„Nie znajduję się pod ochroną. Czy to znaczy, że muszę zginąć?!"

(List rośliny lub zwierzęcia do człowieka)

Cele konkursu:

 • kształtowanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan
 • zachęcenie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów na życie w przyjaźni
  z naturą
 • kształcenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji w formie listu
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i twórczych wśród uczniów
 • uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za słowo.

 

Regulamin konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych (z klas V – VI).

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę na temat:
 „Nie znajduję się pod ochroną. Czy to znaczy, że muszę zginąć?!"

 (w formie listu, którego nadawcą jest roślina lub zwierzę, a adresatem człowiek).
 

 1. Praca powinna być przygotowana przez ucznia indywidualnie, pod opieką nauczyciela, z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 2. Każda  szkoła może przysłać trzy prace konkursowe.
 3. Każdą pracę należy dostarczyć w trzech egzemplarzach opatrzonych następującymi informacjami: imię i nazwisko autora; klasa; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela –
  - opiekuna.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 25 marca 2013r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 857420304; email: szp2@bialystok.home.pl

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „V Forum Młodych Ekologów – konkurs literacki”.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac w celu promowania Forum Młodych Ekologów.
 2. Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu
 4.  Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów (Zał. 1).

 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

V Forum Młodych Ekologów w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

 

Koordynator konkursu: Ewa Kosińska

 

 

 

 

 

V  FORUM  MŁODYCH  EKOLOGÓW  BIAŁYSTOK' 2013

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci 6-letnie z  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych

miasta Białegostoku  do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM

 pod hasłem: "EKO - POCZTÓWKA"

 

 

 Cele:

-uwrażliwienie na piękno przyrody, 

-kształtowanie świadomości ekologicznej,

-ukazanie w formie plastycznej różnorodnych treści ekologicznych,

-pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

-rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na samodzielnym  zaprojektowaniu i wykonaniu ekologicznej  

    kartki   pocztowej  w formacie A4, która wizualnie będzie przedstawiała treści 

    ekologiczne.

2. Technika pracy:  dowolna.

3. Uczestnicy: dzieci 6-letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół  

    podstawowych oraz uczniowie  klas I-III szkół podstawowych miasta Białegostoku.

4.  Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

5.  Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie pięć prac. Prace zbiorowe   

    wykluczone.

6.  Prace nadesłane lub dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrotnej 

     stronie pracy, pismem komputerowym (czcionka -14, Arial)

      -imię i nazwisko ucznia,

      -klasa,

      -adres i telefon placówki,

      -nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca.

 

Prace należy dostarczać do dnia 25 marca 2013 r.  na adres organizatora:

 

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 85 7420304

 

7. Prac nie należy rolować ani składać.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac

    w czasie przesyłki.

9. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.

10. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu

11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego  publikowania nadesłanych na konkurs prac w celu promowania przedsięwzięcia.

12. Do pracy każdego ucznia/uczestnika należy załączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia (Załącznik 1).

 

Kryteria oceny prac:

 

     1.Prace będą oceniane w kategoriach:

-klasy 0-I

-klasy II-III

2.Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność,  

    pomysłowość, walory plastyczne, samodzielność pracy.

 3.Nagrody i wyróżnienia przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez  

    organizatora. O wynikach konkursu  laureaci  zostaną powiadomieni  

    telefonicznie.

 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

V Forum Młodych Ekologów w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału konkursie.

Życzymy wspaniałych pomysłów i powodzenia!

 

 

                                                                     Koordynator konkursu:  mgr Lidia Sielawa

 

 

 

 

 

V Forum Młodych Ekologów Białystok '2013

Serdecznie zapraszamy uczniów białostockich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

pod hasłem

,,CZŁOWIEK PRZYJACIELEM PRZYRODY”

Cele:

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania wpływu  codziennych czynności i zachowań
  w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego
 • uświadomienie uczniom związku między stylem życia a wyczerpywaniem się zasobów naturalnych
 • zachęcanie uczniów fotografujących do wnikliwej obserwacji otoczenia
 • prezentacja fotografii jako formy artystycznej coraz częściej wykorzystywanej do wyrażania emocji i wrażeń

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2.  W ramach konkursu uczestnik wykonuje pracę (cykl fotografii - minimum 3 szt.)
  o formacie 13x18 cm lub 15x21 cm. Każdą fotografię prosimy umieścić na oddzielnym czarnym brystolu o formacie A4.
 3. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac, które powinny być wykonane indywidualnie.
 4. Z tyłu fotografii prosimy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę, adres i telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka w Konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku dziecka w materiałach promujących V Forum Młodych Ekologów (Załącznik 1).
 6. Prace należy dostarczyć do dnia 25 marca 2013r. na adres organizatora:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego

15 - 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
 2. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs materiałów w celu promowania imprezy.
 4. Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich                      w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
 6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas V Forum Młodych Ekologów w dniu                23 kwietnia 2013r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 2  w Białymstoku.

Zachęcamy do licznego udziału w naszym konkursie.

Życzymy miłej pracy twórczej!

Czekają atrakcyjne nagrody.

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Popławska,

mgr  Małgorzata Mazurek

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………….……………imiona i nazwisko ucznia

…………………………………………………………………………

 

………………...……………………………………………………….

szkoła (adres, telefon), klasa

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu V Forum Młodych Ekologów,
a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

………………………………………………………………………………………………

data, czytelny podpis rodziców/ opiekunów

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

…………………………………………………………………………………………………..

imiona i nazwisko ucznia

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………..……………………………………

klasa , szkoła

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku dla celów dokumentowania przebiegu V Forum Młodych Ekologów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

…………………………………………………………………………………………………

data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.