MENU

Biblioteczka dla rodziców

KSIĄŻKI DO BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA DOSTĘPNE U PEDAGOGA SZKOLNEGO W „BIBLIOTECZCE DLA RODZICA I WYCHOWAWCY”

 

 • RODZINA Tu powstaje człowiek

 • NIEGRZECZNE DZIECI 9 kroków do posłuszeństwa. Praktyczny przewodnik

 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Dla rodziców i specjalistów. Praktyczny przewodnik

 • ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI Teoria i praktyka

 • SPOSÓB NA TRUDNE DZIECKO Przyjazna terapia behawioralna

 • JAK PRACOWAĆ Z DZIECIĘCYMI GRUPAMI TERAPEUTYCZNYMI. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych

 • PSYCHOLOGIA DZIECKA

 • DZIECI Z ZABURZENIAMI ŁĄCZONYMI: ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia

 • MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

 • WYCHOWAĆ DZIECKO Z ADD I ADHD... Nie mogę? Nie zrobię? Praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD

 • DZIECKO Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ZACHOWANIA W KLASIE SZKOLNEJ Vademecum nauczycieli i rodziców

 • GNIEWNE DZIECKO

 • WYSTARCZAJĄCO DOBRZY RODZICE Jak wychowywać dziecko

 • MOBBING W SZKOLE

 • NIECHĘĆ DO SZKOŁY

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć

 • KIEDY POZWOLIĆ?, KIEDY ZABRONIĆ?

 • ZABURZENIA W ZACHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych

 • DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne

 • AGRESJA ELEKTRONICZNA w śród dzieci i młodzieży

 • ODRZUCENIE RÓWIEŚNICZE W KLASIE SZKOLNEJ

 • JAK WSPIERAĆ DZIECKO W NAUCE niezbędnik aktywnego rodzica

 • ZABURZENIA OKRESU DZIECIŃSTWA I ADOLESCENCJI

 • WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK W SZKOLE

 • JAK MÓWIĆ DO NASTOLATKÓW ŻEBY NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ,ŻEBY MÓWIŁY

 • RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

 • JAK MÓWIĆ, ŻEB6Y DZIECI SIĘ UCZYŁY

 • WYZWOLENIE RODZICE, WYZWOLONE DZIECI

 • JAK MÓWIĆ ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ,ŻEBY MÓWIŁY

 • ODMIEŃ SWOJE DZIECKO DO PIĄTKU

 • MOJE DZIECKO CZ.2

 • ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA OD 0 DO 10 LAT

 • GDY DZIECKO SIĘ BOI

 • NIEPOSŁUSZNE DZIECKO

 • WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK

 • WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK W PRAKTYCE

 • TRUDNE DZIECKO

 • KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE NAUCZYCIELA

 • DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA podstawowe problemy i rozwiązania

 • DZIECI I MŁODZIEŻ W KŁOPOCIE

 • BAJKI TERAPEUTYCZNE CZ.1

 • BAJKI TERAPEUTYCZNE CZ.2
   


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.