MENU

English Corner

Klasa 5a,b

Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytyjska

Napisz list, w którym opiszesz weekendowy wyjazd do innego miasta (max. 100 słów).  Tekst wyślij do niedzieli 27.05.2018 na adres bkaliszewicz@wp.pl , w temacie maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.


Wstaw odpowiednią formę czasownika „be” w czasie przeszłym.  Rozwiązanie wyślij do niedzieli 13.05.2018 na adres bkaliszewicz@wp.pl , w temacie maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

1. A: ___________ you at home yesterday? B: Yes, I ___________.

 2. They ___________ really happy after they won the football game.

3. My sister ___________ a college student last year.

4. Thomas ___________ on the train at three-thirty yesterday afternoon.

5. A: ___________ Jennifer tired after she finished work? B: No, she ___________.

6. My car broke down, so I ___________ late for my appointment.

7. A: ___________ Laura and Susan surprised? B: No, they ___________.

8. The cookies ___________ delicious, so I ate three of them.

9. A: ___________ you at the library yesterday? B: No, I ___________.

10. Many dinosaurs ___________ really huge.

11. I ___________ born in 1996. When ___________ you born?

12. The movie we saw last night ___________ very funny.

13. I ___________ a waiter last year, but I changed my job in September.

14. My favorite program ___________ on TV at eight o’clock last night.

 15. My classmates ___________ in class. They were outside.


Wykonaj zadanie i do piątku 20.04.2018 r. korzystając z poczty elektronicznej, wyślij je do nauczyciela języka angielskiego e-mailem na adres bkaliszewicz@wp.pl, w temacie listu wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Zadanie:

Używając 70-100 wyrazów opisz stolicę Polski.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe: 21 stycznia - 3 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2019r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2 listopada 2018r.,
7 stycznia 2019r., 
15,16,17 kwietnia 2019r.(egzaminy),
29,30 kwietnia 2019r., 
2 maja 2019r.,