MENU

English Corner

Klasa 7b

Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytyjska

Napisz opowiadanie, zaczynające się od słów „If I win one million dollars…” (80-110 słów). Tekst  wyślij do niedzieli 27.05.2018 na adres bkaliszewicz@wp.pl , w temacie maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.


Uzupełnij zdania wstawiając “and, but, so, because” . Rozwiązanie wyślij do niedzieli 13.05.2018 na adres bkaliszewicz@wp.pl , w temacie maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

1. My cat was hungry ________________ it ate a fish.

2. I’m tired ________________ I didn’t sleep well last night.

3. Stewart bought lunch ________________ he was hungry.

4. Mary was sick last week ________________ she saw a doctor.

5. I was late for work this morning ________________ I overslept.

6. Sweden is a cold country ________________ people wear warm clothes in winter.

7. He didn’t study ________________ he failed the history exam.

8. They weren’t busy ________________ they helped me.

9. I wasn’t careful ________________ I fell off my bicycle.

10. Catherine didn’t spend much money ________________ everything was on sale.

11. The room is still messy ________________ I didn’t clean it.

12. I was angry ________________ my neighbour had a noisy party.

 13. Birds can fly ________________ they can travel long distances.

14. John has some more work to do ________________ he’ll be home late.

15. I’m afraid of bees ________________ they might sting me.

16. It was raining ________________ I took my umbrella.

17. Thomas is sleepy ________________ it’s ten o’clock.

18. I was lost ________________ I asked for directions.

19. Olivia was happy ________________ she had a great time at the park.

 20. Patrick can drive ________________ he took driving lessons last month.


Wykonaj zadanie i do piątku 20.04.2018 r. korzystając z poczty elektronicznej, wyślij je do nauczyciela języka angielskiego e-mailem na adres bkaliszewicz@wp.pl, w temacie listu wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Zadanie:

Napisz e-mail do kolegi / koleżanki, w którym poinformujesz, że właśnie wróciłeś/łaś z wycieczki szkolnej. W liście:

  • opisz program wycieczki
  • przedstaw miłe wydarzenie, które miało miejsce w trakcie wyjazdu
  • wyraź swoje zdanie na temat wycieczek zorganizowanych

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie  zajęć: 26 czerwca 2020r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2, 3, 7 stycznia 2020r.,
20 kwietnia 2020r., 
 21,22,23 kwietnia 2020r.(egzaminy),
12 czerwca 2020r.