Nasz Patron

 
 
 
 

Do Jana od Biedronki

 

           Janie od Biedronki,           

Opiekuńczy Duchu

wszystkich nauczycieli z „Dwójki”,

dużych uczniów i maluchów,

uśmiechnij się do nas i nad nami,

broń nas przed pałami.SŁOWO O PATRONIE

 

      Jan Jakub Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 r. w Warszawie.

Jego rodzice: Aniela z Konderskich i Jan – pracownik kolei warszawskiej, od 1935 r. radca w Ministerstwie Komunikacji – oraz dwie starsze siostry: Halina i Lucyna ( najmłodsza siostra –  Marysia -  przyszła na świat 12 stycznia 1920 r.) mieszkali wówczas przy ulicy Koszykowej.

       Chłopiec został ochrzczony 4 lipca (w tym dniu w 1948 r. Jan przyjął także święcenia kapłańskie!) w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Aleksandra.

       W roku 1920 Twardowscy przenieśli się na  ulicę Elektoralną do większego mieszkania, zajmowanego wcześniej przez Melchiora Wańkowicza.

       Ksiądz Jan zawsze podkreślał, że jego rodzinę łączyły niezwykle silne więzi uczuciowe. Ze wzruszeniem wspominał matkę „tak świętą, że tylko przez skromność w (…) domu rodzinnym nie czyniła cudów”, prababcię i babcię, które „strzegły starego zielnika - pierwszego nauczyciela przyrody i łaciny”, wuja Wacława goszczącego krewnych podczas wakacji w Druchowie pod Płockiem.

       Po ukończeniu szkoły powszechnej 1 września 1927 r. Janek rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. Tutaj rozwijał swoje zainteresowania przyrodnicze (sprzyjał temu matematyczno – przyrodniczy profil renomowanej szkoły męskiej) i literackie. Pracował w międzyszkolnej „Kuźni Młodych”, gdzie udzielał porad piszącym uczniom, publikował przeprowadzone z pisarzami wywiady ( wymienić tu warto, m. in. Kazimierza Wierzyńskiego, Michała Choromańskiego, Leopolda Staffa ), a także zamieszczał swoje debiutanckie wiersze.

       W 1935 r. maturzysta wstąpił na Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Studiował polonistykę.

       W 1937 r. ukazał się pierwszy tomik poezji Twardowskiego „Powrót Andersena”. Jedną z książek, z dedykacją i prośbą o przeczytanie, autor przesłał Józefowi Czechowiczowi. Ulubiony pisarz Jana docenił młodszego kolegę, życzliwie recenzując jego utwory.

       W 1939 r. wybuch II wojny światowej przerwał studentowi pisanie pod kierunkiem profesora Wacława Borowego pracy magisterskiej na temat „Godziny myśli” Juliusza Słowackiego.

       Na początku okupacji szwagier, Mieczysław Truszkowski, wciągnął Jana do konspiracji. Młody człowiek przenosił paczki o nieznanej dostarczycielowi zawartości, przypuszczalnie z bronią, gazetkami, pieniędzmi, pomagał mieszkańcom getta. W 1944 r. wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Na Woli został ranny w nogę. Trafił do szpitala polowego. Po upadku powstania udało mu się opuścić miasto. Tułaczy los skierował go na Kielecczyznę, później do Radomia, gdzie odnalazł rodziców.

       W trudnych wojennych latach głos powołania skłonił Jana do podjęcia decyzji o zostaniu kapłanem. Podjął naukę na pierwszym tajnym kursie Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Czubinie koło Błonia. We wrześniu 1945 r. oficjalnie został słuchaczem Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. Jana Chrzciciela w Warszawie.

       W maju 1948 r. Twardowski ukończył, przerwane wojną, studia polonistyczne, a w czerwcu skończył naukę w Seminarium Duchownym. Czwartego lipca z rąk biskupa Wacława Majewskiego przyjął święcenia kapłańskie.

       Służbę Bogu i ludziom rozpoczął jako wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żbikowie. W tym czasie pracował też jako prefekt w pobliskim Pruszkowie, ucząc dzieci w szkole specjalnej.

       Kiedy przełożeni zabrali księdza Jana ze wsi, „by pokarać miastem”, jego kapłańska droga wiodła przez parafię św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, przez parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, przez parafię Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim, żeby 5 sierpnia 1959 r. doprowadzić do kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi przy klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy Krakowskim Przedmieściu.

 Równolegle ścieżka nauczycielska „sama poprowadziła” polonistę i katechetę do Liceum im. Józefa Sowińskiego na Woli, na Wydział Przygotowawczy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, do pracy z dziećmi w kościele przy Krakowskim Przedmieściu.

        U Sióstr Wizytek Ksiądz Jan przez czterdzieści siedem lat „przygasał przy ołtarzu iskierka po iskierce”, piastował stanowisko rektora, pomagał ludziom duchowo i materialnie, rozmawiał z czytelnikami.

       Zawsze podkreślał, że jest przede wszystkim księdzem, nie poetą, ale księdzem piszącym wiersze. Ze wszystkich nagród, jakimi go obsypano w okresie poetyckiej popularności, najbardziej sobie cenił przyznany mu przez dzieci Order Uśmiechu.

       Ten niezwykle skromny człowiek bronił się przed zaszczytami. Wbrew sobie, po długich prośbach i namowach, w 1993 r. zgodził się zostać patronem naszej szkoły, a potem kolejnych szkół w całej Polsce.     

  

Ksiądz sam sobie musiał tłumaczyć, jak to się stało, sam przed sobą się usprawiedliwiał, przekonywał siebie: „ (…) Sam nie wybrnę z tej sytuacji, bo jestem ważny i nieważny. Ratuje mnie to, że mam być wdzięczny. Wdzięczność jest świętym, pobożnym uczuciem, bo człowiek przestaje myśleć o sobie (…). Ja zawdzięczam Bogu, że przez uczniów w szkole, ich nauczycieli i rodziców okazał mi swoją dobroć” („Autobiografia”, tom II, s. 329).

       Ksiądz Jan od prawie piętnastu lat jest Duchem Opiekuńczym naszej szkoły.

„Czas, który pędzi jak wariat” uświadamia nam, że 18 stycznia 2008 r. minęły dwa lata od śmierci Patrona. Czuwa teraz nad nami niewidzialny, a my przypominamy sobie Jego słowa:

„Umiera ktoś bliski, a nas jeszcze bardziej coś z nim połączyło, bo zawsze nieobecni są najbliżej. Ilu ludzi, poprzez wspomnienia, odnajduje przyjaciela w tym, kto odszedł” ( „W świetle Ewangelii”, s. 151).

 

 

 

Ewa Kosińska

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.