Serwis techniczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku informuje o możliwości składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: 

 1. serwis techniczny zestawów mikrokomputerowych posiadanych przez Zleceniodawcę,

 2. serwis techniczny i administrowanie serwerami będącymi w dyspozycji Zleceniodawcy,

 3. konfiguracja stacji roboczych i drukarek do pracy z posiadanymi systemami,

 4. wsparcie techniczne oraz doradztwo przy modernizacji i rozbudowie systemu informatycznego Zleceniodawcy,

 5. nadzór i kontrola nad prawidłowym działaniem sieci teleinformatycznej Zleceniodawcy,

 6. przeszkolenie pracowników Zleceniodawcy do pracy z istniejącym systemem komputerowym oraz bieżące instruowanie w zakresie jego użytkowania.

  Oferty (wraz z określeniem miesięcznej opłaty za usługę) należy składać do dnia 17.01.2014 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 25 lub na adres e-mail sp2@um.bialystok.pl

  Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 20.01.2014 r.

   

Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.