MENU

Serwis techniczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku informuje o możliwości składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: 

 1. serwis techniczny zestawów mikrokomputerowych posiadanych przez Zleceniodawcę,

 2. serwis techniczny i administrowanie serwerami będącymi w dyspozycji Zleceniodawcy,

 3. konfiguracja stacji roboczych i drukarek do pracy z posiadanymi systemami,

 4. wsparcie techniczne oraz doradztwo przy modernizacji i rozbudowie systemu informatycznego Zleceniodawcy,

 5. nadzór i kontrola nad prawidłowym działaniem sieci teleinformatycznej Zleceniodawcy,

 6. przeszkolenie pracowników Zleceniodawcy do pracy z istniejącym systemem komputerowym oraz bieżące instruowanie w zakresie jego użytkowania.

  Oferty (wraz z określeniem miesięcznej opłaty za usługę) należy składać do dnia 17.01.2014 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 25 lub na adres e-mail sp2@um.bialystok.pl

  Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 20.01.2014 r.

   

Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe: 21 stycznia - 3 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2019r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2 listopada 2018r.,
7 stycznia 2019r., 
15,16,17 kwietnia 2019r.(egzaminy),
29,30 kwietnia 2019r., 
2 maja 2019r.,