MENU

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2


im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku

 

ogłasza przetarg na prowadzenie sklepiku szkolnego

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- prowadzenie sprzedaży w godzinach pracy Szkoły Podstawowej nr 2,

 

- sprzedaż artykułów spożywczych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,

 

- sprzedaż artykułów szkolnych i papierniczych.

 

2. Minimalna wysokość czynszu wynosi 450 zł/mies.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

 

trzykrotnej opłaty  miesięcznej w terminie do dnia 14.08.2013 r. na konto

 

szkoły.

 

4. Regulamin przetargu oraz postanowienia przyszłej umowy są udostępnione
    

    w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku od poniedziałku do
   

    piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej szkoły.

 

5. Oferty pisemne z opisem sposobu spełnienia wymagań niezbędnych oraz
   

 propozycjami wysokości czynszu należy składać w siedzibie Szkoły
 

 Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 25 do 14.08.2013

 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00
 

      w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie  zajęć: 25 czerwca 2021r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
2 listopada 2020r.,
30 kwietnia 2021r.
4, 5 maja 2021r.
25, 26, 27 maja 2021r. (egzaminy)
4 czerwca 2021r.