MENU

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2


im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku

 

ogłasza przetarg na prowadzenie sklepiku szkolnego

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- prowadzenie sprzedaży w godzinach pracy Szkoły Podstawowej nr 2,

 

- sprzedaż artykułów spożywczych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,

 

- sprzedaż artykułów szkolnych i papierniczych.

 

2. Minimalna wysokość czynszu wynosi 450 zł/mies.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

 

trzykrotnej opłaty  miesięcznej w terminie do dnia 14.08.2013 r. na konto

 

szkoły.

 

4. Regulamin przetargu oraz postanowienia przyszłej umowy są udostępnione
    

    w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku od poniedziałku do
   

    piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej szkoły.

 

5. Oferty pisemne z opisem sposobu spełnienia wymagań niezbędnych oraz
   

 propozycjami wysokości czynszu należy składać w siedzibie Szkoły
 

 Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 25 do 14.08.2013

 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00
 

      w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.