MENU

 

 

WYKAZ  NR  1/2013

 

Nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku przeznaczone do wynajmu na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości:

Nr geodezyjny działki, powierzchnia. Obręb, arkusz, położenie

Opis nieruchomości

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość miesięcznej stawki z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1.

Nr geod. 392/1, obr.11

Sala gimnastyczna o powierzchni 540 m2

Umowa najmu
w trybie bezprzetargowym  z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem na okres do dnia 30.06.2014

Stawka brutto/ min
73,80 zł/godz

Opłata miesięczna do 20 każdego miesiąca
z góry

2.

Nr geod. 392/1, obr.11

Sala lekcyjna

Umowa najmu
w trybie bezprzetargowym  z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem

Indywidualna kalkulacja min. brutto

18 zł/godz

Opłata miesięczna do 20 każdego miesiąca
z góry

3.

Nr geod. 392/1, obr.11

Część korytarza szkolnego

Umowa najmu
w trybie bezprzetargowym  z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem

Indywidualna kalkulacja

Opłata miesięczna do 25 każdego miesiąca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ  NR  2/2013

 

Nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku przeznaczone do wynajmu na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości:

Nr geodezyjny działki, powierzchnia. Obręb, arkusz, położenie

Opis nieruchomości

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość miesięcznej stawki z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1.

Nr geod. 392/1, obr.11

Część korytarza szkolnego

Umowa najmu
w trybie przetargu z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Stawka min 450 zł/brutto

Opłata miesięczna do 25 każdego miesiąca

 

 

 

 

 się tutaj: http://help.edupage.org/

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.