MENU

Szkoła odkrywców

Projekt Szkoła Odkrywców jest realizowany we współpracy Fundacją Edukacji  i Twórczości oraz Szkołami Podstawowymi nr 15 i 44.  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i uczennicom naszej szkoły udziału w bezpłatnej, bogatej ofercie zajęć edukacyjno-wychowawczych, stymulujących wszechstronny rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

 

Projekt Szkoła odkrywców jest skierowany do116 uczennic i uczniów naszej szkoły.
Przewiduje on realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i terapeutycznych skierowanych do dwóch grup wiekowych:

-uczniów klas 0-III

- uczniów klas IV-VI

 

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

- Klub Młodego Odkrywcy

- Klub Młodego Reportera

- Klub Sudoku

- zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego

- terapia pedagogiczna

- terapia logopedyczna

- warsztaty socjoterapeutyczne

- zajęcia z psychologiem

- warsztaty „Uczenie się o uczeniu się”.

 

W ramach projektu zostaną również zorganizowane bezpłatne wycieczki po Podlasiu, do Warszawy (Centrum Nauki „Kopernik”) oraz śladami wielkich polskich odkrywców Warszawa – Toruń.

 

Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane w okresie od października 2011r. do końca maja 2013r.

 

Ponadto w ramach projektu szkoła wzbogaci się o szeroki wachlarz
pomocy dydaktycznych, tablicę interaktywną, programy multimedialne, sprzęt grający i elektroniczny oraz materiały eksploatacyjne i biurowe niezbędne do realizacji projektu.

 

Zajęcia w ramach projektu „Szkoła Odkrywców”
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
w roku szkolnym 2012/2013

Rodzaj zajęć/grupa

Osoba prowadząca

Dzień/godziny

Nr Sali

Klub Młodego Reportera

(grupa młodsza)

p. Alicja Juszkiewicz

poniedziałek - 14.25 – 15.55

/co drugi tydz./

s. 7

Klub Młodego Reportera

(grupa starsza)

p. Alicja Juszkiewicz

środa - 15.05 – 15.50

s. 7

Język angielski

(grupa młodsza)

p. Halina Puchalska

czwartek – 13.40 - 14.25

s. 7

Język angielski

(grupa starsza)

p. Halina Puchalska

poniedziałek – 13.40 – 14.25

s. 7

Język niemiecki

p. Marta Boguszewska –Nitkiewicz

piątek - 14.25 – 15.10

s. 7

Klub Młodego Odkrywcy

(grupa młodsza)

p. Małgorzata Mazurek

poniedziałek - 14.35 - 15.20

s. 6

Klub Młodego Odkrywcy

(grupa starsza)

p. Małgorzata Mazurek

środa – 14.25 – 15.10

s. 6

Klub Sudoku

(grupa młodsza)

p. Małgorzata Sokołowska

wtorek – 12.45 – 13.30

s. 4

Klub Sudoku

(grupa starsza)

p. Małgorzata Sokołowska

wtorek - 13.40 – 14.25

s. 4

Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa młodsza)

p. Małgorzata Puczyńska

poniedziałek - 13.40 – 14.40

s. 10

Zajęcia socjoterapeutyczne

(grupa starsza)

p. Małgorzata Puczyńska

poniedziałek - 14.40 – 15.40

s. 10

Terapia pedagogiczna

(zajęcia indywidualne)

 

p. Lidia Sielawa

poniedziałek  – 12.45 – 13.45

 

s. 23

Terapia pedagogiczna

(zespoły kor. –komp.)

 

p. Lidia Sielawa

poniedziałek - 13.45 – 14.45

                     - 14.45 – 15.45

s. 23

Terapia pedagogiczna

(zespoły kor. –komp.)

 

p. Krystyna Toczydłowska

poniedziałek -  11.45 – 12.45

środa - 8.00 – 9.00

s. 28

Wsparcie psychologiczne

(zajęcia grupowe
 i indywidualne)

p. Julia Kubajewska

wtorek - 15.40 – 18.10

s. 10

Wsparcie logopedyczne

(zajęcia indywidualne)

p. Alicja Jastrzębska

p. Paweł Gorszewski

p. Renata Popławska

 (według indywidualnych ustaleń)

s. 1a

s. 1a, 3

s. 1a, 3

„Uczenie się przez uczenie”

Akademia Szybkiej Nauki

piątek 14.40 – 16.00

s. 3

 

 

Zajęcia w ramach projektu „Szkoła Odkrywców”
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
w roku szkolnym 2011/2012

Rodzaj zajęć/grupa

Osoba prowadząca

Dzień/godziny

Nr Sali

Klub Młodego Reportera

(grupa młodsza)

p. Alicja Juszkiewicz

poniedziałek - 14.35 – 15.30

s. 7

Klub Młodego Reportera

(grupa starsza)

p. Alicja Juszkiewicz

poniedziałek - 15.30 – 16.15

s. 7

Język angielski

(grupa młodsza)

p. Halina Puchalska

poniedziałek - 11.45 – 12.30

s. 7

Język angielski

(grupa starsza)

p. Barbara Kaliszewicz

wtorek - 14.35 – 15.20

s. 2

Język niemiecki

p. Marta Boguszewska –Nitkiewicz

wtorek - 14.35 – 15.20

s. 7

Klub Młodego Odkrywcy

(grupa młodsza)

p. Małgorzata Mazurek

poniedziałek - 13. 40 – 14.25

s. 6

Klub Młodego Odkrywcy

(grupa starsza)

p. Małgorzata Mazurek

piątek - 13.40 – 14.25

s. 6

Klub Sudoku

(grupa młodsza)

p. Małgorzata Sokołowska

wtorek - 14.35 – 15.20

s. 4

Klub Sudoku

(grupa starsza)

p. Małgorzata Sokołowska

wtorek - 13.40 – 14.25

s. 4

Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa młodsza)

p. Małgorzata Puczyńska

poniedziałek - 14.40 – 15.40

s. 10

Zajęcia socjoterapeutyczne

(grupa starsza)

p. Małgorzata Puczyńska

poniedziałek - 13.40 – 14.40

s. 10

Terapia pedagogiczna

(zajęcia indywidualne)

 

p. Lidia Sielawa

poniedziałek  – 12.35 – 13.35

 

s. 23

Terapia pedagogiczna

(zespoły kor. –komp.)

 

p. Lidia Sielawa

środa - 13.40 – 14.40

czwartek - 14.30 – 15.30

s. 23

Terapia pedagogiczna

(zespoły kor. –komp.)

 

p. Krystyna Toczydłowska

poniedziałek -  11.45 – 12.45

środa - 8.00 – 9.00

s. 28

Wsparcie psychologiczne

(zajęcia grupowe
 i indywidualne)

p. Julia Kubajewska

wtorek - 13.30 – 16.00

s. 10

Wsparcie logopedyczne

(zajęcia indywidualne)

p. Anna Gołębiewska

p. Aneta Sarosiek

p. Renata Popławska

 (według indywidualnych ustaleń)

s. 27

s. 17

s. 1, 3

„Uczenie się przez uczenie”

 

 

 

 

RAPORT Z REALIZACJI PIKNIKU NAUKOWEGO

 

24 maja 2013 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji realizowanego w placówce projektu Szkoła Odkrywców. Podczas Pikniku Naukowego  dokonano prezentacji zajęć odbywających się w naszej szkole w ramach projektu. Uczestnicy projektu i ich opiekunowie przygotowali stoiska. Na Gości odwiedzających naszą imprezę czekała moc atrakcji. 

Członkowie Klubu Młodego Odkrywcy przygotowali liczne eksperymenty, które pozwoliły odwiedzającym zdobyć w sposób prosty i ciekawy odpowiedzi na trudne pytania takie jak: Co to jest napięcie powierzchniowe?, Jak zmusić balon, by się sam nadmuchał?, Które substancje przewodzą prąd? W którym naczyniu jest woda? Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs pt. ,,Budujemy koncentryczne kopuły”,  polegający na zbudowaniu jak najbardziej złożonej budowli z baniek mydlanych. Wyłoniono dwóch zwycięzców, którzy otrzymali nagrody specjalnie przygotowane na tę okazję.

Na stoisku zajęć ,,Terapia pedagogiczna” uczniowie klas O – III z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w licznych ćwiczeniach i zabawach. Usprawniali pracę ręki wiodącej wykonując ćwiczenia grafomotoryczne (łączenie kropelek w obrazek, łączenie punktów od 1 do 100, powiększanie i pomniejszanie wzorów na siatce kwadratowej). Rozwiązywali rebusy,  rysowali labirynty i plątaninki. Ćwiczyli swoją spostrzegawczość, koncentrację uwagi poprzez układanie, wycinanie elementów i ich przyklejanie. Chętnie też układali puzzle i grali w  różne gry ortograficzne. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne, które umieszczono na wystawce. Każdy uczestnik otrzymał słodką nagrodę.

Zajęcia z języka angielskiego podczas pikniku zaprezentowały się pod hasłem „English can be fun”. Zaproszone dzieci z klas 1a i 3b słuchały bajki „The Enormous Turnip”, a następnie rozwiązały quiz korzystając z tablicy interaktywnej oraz spróbowały swoich sił w krótkiej inscenizacji poznanej bajki. Wszystkie dzieci, które odwiedziły nasze stoiska mogły również zagrać w Bingo, Memo  i Domino oraz rozwiązywać rebusy, krzyżówki i puzzle.

Podczas pikniku naukowego uczniowie mieli okazję odwiedzić „KLUB-ik języka niemieckiego”. Czekały tam na nich ciekawe gry planszowe i interaktywne. Młodsi zainteresowali się wykonywaniem flag krajów niemieckojęzycznych oraz kolorowankami. Starsi wybierali stanowiska  z ćwiczeniami językowymi oraz grami dydaktycznymi. Najbardziej zaangażowani uczniowie, którzy zmierzyli się z największa ilością zadań i ćwiczeń otrzymali drobne upominki.

Klub Młodego Reportera zaprezentował stoisko pod hasłem "Reporterzy pytają, dzieciaki odpowiadają". Uczestnicy pikniku mogli rozwiązywać krzyżówki, ułożone przez Młodych Reporterów, rebusy i zagadki ortograficzne. Dzieci grały także w gry planszowe (ortograficzne czy rozwijające umiejętności językowe). Wspólnie z Reporterami tworzyły też samodzielnie krótkie  krzyżówki lub zgadywanki. Dla uczestników pikniku przygotowano słodkie upominki, umilające czas wspólnej zabawy.

Impreza ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród uczniów ale też  i nauczycieli naszej szkoły. W pikniku wzięli udział uczniowie oddziału zero oraz klas I- VI. Wszyscy uczestnicy doskonałej zabawy zostali poczęstowani słodkościami.

                     

 

Małgorzata Mazurek

 

 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.