e Twinning

Program eTwinning - łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych - promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w różnych dziedzinach tematycznych.

Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce działa na zlecenie Komisji Europejskieji Ministerstwa Edukacji Narodowejw ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest ono odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję i monitorowanie działań programu.

Kto może wziąć udział w programie eTwinning?
- nauczyciele wszystkich przedmiotów, dyrektorzy szkół, bibliotekarze oraz inni pracownicy szkół,
- przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (zakres wiekowy: 3-19 lat),
- szkoły z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Turcji

O programie eTwinning w naszej szkole

W ramach akcji eTwinning realizujemy projekty od marca 2010 r.

Uczniowie chętnie uczestniczą w projektach i zajęciach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne.

Koordynatorem akcji eTwinning w naszej placówce jest pani Halina Puchalska, nauczycielka języka angielskiego.  Zrealizowaliśmy już wiele ciekawych projektyów. Ta forma współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania języka angielskiego i technologii informacyjnej cieszy się dużą popularnością wśród naszych uczniów. Chętnie i z olbrzymim zaangażowaniem przystępują do współpracy, proponują kolejne działania, a także nawiązują kontakty z rówieśnikami w szkołach partnerskich.

Zrealizowane projekty:

Christmas carols and traditions across Europe

Uczniowe ze szkół z Wielkiej Brytanii, Włoch, Albanii, Hiszpanii, Słowacji i Polski wymienili się informacjami na temat celebrowania Świąt Bożego Narodzenia w różnych zakątkach Europy. Słuchlismy ulubionych kolęd w naszych narodowych językach oraz śpiewliśmy popularne świąteczne pieśni w języku angielskim. Uczniowie z SP2 podzielili się też przepisami na tradycyjne polskie dania wigilijne.

https://www.flipsnack.com/9D99BFBA9F7/christmas-eve-dishes.html

Children for Peace - Peace for Children

Celem projektu jest świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 23 kwietnia oraz rozpowszechnianie przesłania pokoju poprzez muzykę i sztukę. Każda szkoła wybiera piosenkę z dziecięcego repertuaru i przygotuje film typu "doodle" – film ilustrujący tekst piosenki za pomocą dziecięcych rysunków.

Toys for the Christmas Tree

W okresie listopad - grudzień 2016 r. realizujemy projekt poświęcony świętom Bożego Narodzenia. Uczniowie ze szkół partnerskich w Polsce, Turcji, Rumunii i na Ukrainie wymienili sie listami o sobie, swoim dniu codziennym oraz życzeniami świątecznymi. Każdy z uczestników projektu samodzielnie przygotował też prezent dla kolegi lub koleżanki ze szkoły partnerskiej. Zawarte znajomości dzięki platformie Twinspace zamierzamy kontynuować korespondując ze sobą również po świętach.

Card Exchange - European Day of Languages

We wrześniu 2015 r. Europejski Dzień Języków Obcych postanowiliśmy świętować wspólnie z rówieśnikami ze szkół z Grecji, Włoch, Turcji, Estonii, Serbii, Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Uczniowie wykonali pocztówki z życzeniami w językach narodowych oraz podzielili się informacjami na temat życia w swoich miejscowościach. W każdej ze szkół została zorganizowana wystawa otrzymanych pocztówek i listów. Stanowiła ona wspaniałe uzupelnienie innych działań podjętych w szkole z okazji Tygodnia Języków Obcych.

Travelling myths

Wspólnie z uczniami ze szkół z Grecji, Włoch i Turcji zagłębiamy się w świat mitów i baśni charakterystycznych dla różnych kręgów kulturowych Europy. Ilustrujemy mity i baśnie z literatury pięknej naszych narodów oraz próbujemy swoich sił w pisaniu własnych mitów i legend w języku angielskim. Niektóre wątki naszych historii dopowiadają nasi europejscy koledzy. Oto próbka naszych możliwości: Mit o tęczy.

The_Myth_of_a_Rainbow....ppsx

Let me tell you about my city

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy V b opowiadają swoim rówieśnikom z Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii o swoim mieście. W grudniu dzielimy się informacjami o tradycjach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, w styczniu o najciekawszych miejscach w Białymstoku, w lutym o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, w marcu o tradycyjnych daniach i kuchni regionalnej, w kwietniu o tradycjach świętowania Wielkanocy, w maju o typowym dniu białostockiego ucznia, a w czerwcu o naszej ludowej muzyce i tańcach.

Healthy Ball

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98804

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy IV b realizują całoroczny projekt dotyczący rozwijania zainteresowań dzieci ruchem i aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz propaguje ideę pozytywnego wpływu wychowania fizycznego na prwidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W projekcie współpracujemy ze szkołąmi z Hiszpanii, Chorwacji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Każda ze szkół prezentuje jedną grę lub zabawę ruchową z piłką, opisuje jej zasady, dzieci grają w tę grę oraz uczą swoich rówieśników swojej gry, a także grają w gry zaprezentowane przez partnerów.

Happy Hands All Over the World

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99628

Dzieci z oddziału "0" wraz z kolegami i koleżankami z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Turcji i dwóch przedszkoli z Polski (Dąbrowa Górnicza i Lubaczów) zrealizowały krótki projekt poświęcony prawom dziecka. Dzieci rozmawiały o prawach dziecka ze swoimi nauczycielkami, a następnie przygotowały życzenia dla wszystkich dzieci na świecie, które zostały opracowane w postaci drzewk życzeń i prezentacji multimedialnych, którymi wymieniły się na platformie twinspace. Okazją do realizacji projektu były obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka - 20 listopada.  
 

European Tales in Children’s Words

http://new-twinspace.etwinning.net

Uczniowie klas III w ramach Koła Sympatyków Języka Angielskiego realizowali w roku szkolnym 2010/2011 projekt European Tales in Children’s Words. Współpracowaliśmy ze szkołami z Turcji, Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Każda ze szkół wybrała jedną baśń narodową, streściła ją własnymi słowami w języku angielskim oraz wykonała czarno – białe ilustracje, które zostały zamieszczone na wspólnej platformie TwinSpace. Dzieci z partnerskich szkół miały za zadanie pokolorować obrazki. Kolorowe ilustracje po zeskanowaniu i połączeniu z tekstem utworzyły fantastyczną e-książkę.

Wysiłek włożony w realizację tego projektu zaowocował zdobyciem Europejskiej Odznaki Jakości eTwinning 2010. http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/europeanqualitylabel/10_2010/etw_europeanqualitylabel_16549_pl.pdf

Language Discovery Week - My School (Poland/England)

Bardzo ciekawe doświadczenie uczniowie klas III zdobyli podczas realizacji projektu Language Discovery Week - My School (Poland/England). Szkoła brytyjska, z którą współpracowaliśmy obchodziła tydzień języków obcych. Ich zadaniem było zebranie materiałów i zaprezentowanie kultury i języka polskiego. Dzieci za pomocą poczty elektronicznej wymieniały się informacjami o sobie oraz o podobieństwach i różnicach polskiego i brytyjskiego systemu edukacji. Bardzo żałowaliśmy, że projekt trwał tak krótko, ponieważ była to nieoceniona lekcja zastosowania umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nasi brytyjscy koledzy na zakończenie przygotowali fantastyczną prezentację naszego kraju w swojej szkole. Wszyscy ubrali się w biało-czerwone stroje, a pomieszczenia w szkole podpisali ich polskimi odpowiednikami.

The Dog and the Turtle

Dwie maskotki – pies i żółw – w okresie wrzesień 2010 – maj 2011 podróżowały po Europie, odwiedzając szkoły w wybranych krajach, spędzając z dziećmi czas i poznając tradycje i zwyczaje narodowe oraz życie szkolne w poszczególnych państwach.

Piesek i żółw wyruszyli z hiszpańskiej miejscowości Benidorm, a swoją przygodę rozpoczęli w Islandii, w szkole podstawowej w Hoffstaðaskóli. W naszej szkole gościli na przełomie października i listopada. Razem z maskotkami podróżował dziennik, który w każdym kraju uczniowie uzupełniali o informacje o swoim państwie, szkole, klasie i o sobie. Maskotki kolejno odwiedziły: Islandię, Grecję, Polskę, Włochy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię, Francję, Danię, Rumunię, Turcję i szczęśliwie powróciły do Hiszpanii.

Wysiłek włożony w realizację tego projektu zaowocował zdobyciem Europejskiej Odznaki Jakości eTwinning 2011. http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/europeanqualitylabel/10_2011/etw_europeanqualitylabel_33193_pl.pdf

Efekty pracy dzieci i nauczycieli z różnych krajów europejskich dostępne są pod adresem http://new-twinspace.etwinning.net.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.