MENU

Dla Rodziców

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Anna Oniszczuk

 

"Wiem kim jestem, wiem co czuję"

(zajęcia kształtujące kreatywność)

 

 

poniedziałek, 13.45 - 14.30

 

Dorota Mierzwińska

 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty VIIIa

 

poniedziałek, 14.35-15.20

Beata Wysocka

 

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl.5b - "Podstawy matematyki i przyrody po angielsku"

 

piątek, 13.45 - 14.30

Agnieszka Popławska

 

Koło plastyczne

 

 

czwartek, 14.35-15.20

 

Barbara Rudziak

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

8a- czwartek 8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

8b-wtorek 14.35-15.20 (co tydzień)

Katarzyna Puchacz

Kółko misyjne

 

środa, 14.35 - 15.20

 

Anna Lipska

Zajęcia rozwijające kreatywność

 

środa, 13.45-14.30

środa 14.35-15.20

 

Małgorzata Mazurek

 

Klub Młodego Odkrywcy (zajęcia kształtujące kreatywność)

 

piątek, 13.45-14.30

 

Jolanta Kosobko

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

w kl.6

 

środa, 13.45-14.30

środa, 14.35-15.20

 

Katarzyna Wądołowska - Koneczny

 

Grafika komputerowa

 

wtorek, 14.30 - 17.00

Anna Cichończyk

Piotr Cisz

Artur Woroniecki

Adam Falkowski

Piłka koszykowa

 

czwartek 16.15 - 17.00

 

 

Piłka siatkowa

 

czwartek, 15.30-16.15

Mirosław Kubala

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

w kl.8

środa, 15.30-16.30

Wioletta Matwiejczyk

 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty VIIIb

 

środa, 13.45-14.30

Joanna Kruk

 

Chór

 

wtorek, 14.30 - 15.30

Małgorzata Romaniuk

 

Koło matematyczne kl.6

 

 

poniedziałek 8.00-8.45

środa 13.45-14.30

 

Koło matematyczne kl.7

 

piątek, 14.35 - 15.20

 

Beata Kiluk

 

 

Koło chemiczne

 

 

czwartek, 14.30 - 15.15

 

 

Alicja Juszkiewicz

 

Koło informatyczne

 

poniedziałek, 14.30 - 15.15

Koło informatyczne z elementami e-sportu (zajęcia kształtujące kreatywność) poniedziałek, 15.20 - 16.05

Lidia Sielawa

 

Zajęcia koła muzycznego 3c

 

 

wtorek, 14.35-15.20

(co drugi tydzień)

 

Zajęcia matematyczne 3c

 

wtorek, 14.35-15.20

(co drugi tydzień)

Anna Gołębiewska

 

"Misja plastyka i muzyka"-zajęcia kształtujące kreatywność

 

czwartek, 8.00-8.45

 

Anna Baroody

 

Koło plastyczne kl.2c

 

poniedziałek, 14.30-15.20

(co dwa tygodnie)

 

 

Kodowanie z klasą 2c

 

poniedziałek, 14.30-15.20

(co dwa tygodnie)

 

Julita Majewska

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

"Strażnicy uśmiechu"

 

wtorek, 8.30-13.30

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

"Przyjaciele Zippiego"

 czwartek, 10.45 - 12.30

Marianna Jankowska

Szkolne Koło Caritas "Kromka chleba" i wolontariat

 

poniedziałek, 14.35-15.20

(co dwa tygodnie)

 

 

Zajęcia – pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

                  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Klasa

Termin

 

Anna Gołębiewska

 

terapia logopedyczna środa, 14.35 - 15.20

 

Justyna Bura

 

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl.5b,5c,7b

 

poniedziałek, 14.35 - 15.20

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl.3b,1c

 

środa, 13.45 - 14.30

Lidia Sielawa

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 7a,5b,6b

środa, 14.35-15.20

 

Anna Baroody

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 2a, 3c

środa 8.00-8.45

 

Zespoły wyrównywania wiedzy – język polski

 

 

Wioletta Matwiejczyk

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

język polski kl.4

 

wtorek 12.50-13.35

 

zespół wyrównywania wiedzy

 język polski kl.6

 

poniedziałek 14.35 - 15.20

 

 

 

Dorota Mierzwińska

 

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

 język polski kl. 7

 

czwartek, 14.35-15.20

 

zespół wyrównywania wiedzy

 język polski kl.8

 

poniedziałek, 15.35-16.10

 

Alicja Juszkiewicz

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

 język polski kl.5

 

wtorek 14.30 - 15.15

Małgorzata Borsukiewicz

 

Język polski jako obcy

 

 

poniedziałek, 15.25 - 16.10

wtorek, 15.25 - 16.10

 

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy – matematyka i inne

 

 

Kinga Wołowicz

 

zespół wyrównywania wiedzy

 matematyka kl.4 i 5

poniedziałek, 13.45-14.30

Małgorzata Romaniuk

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

 matematyka kl.6

 

wtorek 13.45 - 14.30

 

zespół wyrównywania wiedzy

 matematyka kl.7

 

wtorek 14.35 - 15.20

Ewa Święcicka

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

język angielski kl.5

wtorek, 8.00 - 8.45
Beata Kiluk

 

zespół wyrównywania wiedzy

z chemii i geografii

piątek, 13.45 - 14.30

 

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy – edukacja wczesnoszkolna, kl. I – III

 

 

Anna Lipska

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1

piątek, 9.50-10.30

 

Lidia Sielawa

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.3

czwartek, 13.45-14.30

(co drugi tydzień)

 

Małgorzata Lasocka

 

zespół wyrównywania wiedzy

kl.3b

 

środa, 13.45 -14.30

 

 

zespół wyrównywania wiedzy

kl.3b

piątek, 8.55 - 9.40

 

Marta Mazur

 

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl.2

 

środa, 13.45 - 14.30
Ewa Mieleszkiewicz

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich

 

poniedziałek, 11.45 - 12.30 (gr.I)

wtorek, 12.50 - 13.35 (gr.II)

Justyna Bura

 

zajęcia nauki języka polskiego jako obcego kl.1b,2b,3a

 

wtorek, 13.45 - 15.20

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie  zajęć: 26 czerwca 2020r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2, 3, 7 stycznia 2020r.,
20 kwietnia 2020r., 
 21,22,23 kwietnia 2020r.(egzaminy),
12 czerwca 2020r.