MENU

Dla Rodziców

Zebrania z rodzicami

Klasy I-VIII
 - wywiadówka

10 września 2019 r. (wtorek)

- 17.00 klasy I - III
- 17.30 klasy IV - VIII

- wychowawcy
   klas I - VIII

Klasy I-VIII

- konsultacje indywidualne

23 października 2019r. (środa)

- 17.00–  18.30 wychowawcy oraz nauczyciele uczący w klasach I - VIII

- wychowawcy klas
- wszyscy nauczyciele uczący w klasach
- pedagog

Klasy I-III

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

17 grudnia 2019r. (wtorek)

-17.00 – klasy I-III

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach I-III
- pedagog

Klasy IV-VIII

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

18 grudnia 2019r. (środa)

-17.00 – klasy IV-VIII

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach IV-VIII
- pedagog
 

Klasy I-VIII

- konsultacje indywidualne

25 marca 2020r. (środa)

- 17.00–  19.00 wychowawcy oraz nauczyciele uczący w klasach I - VIII

- wychowawcy klas
- wszyscy nauczyciele uczący w klasach
- pedagog

Klasy I-III

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

19 maja 2020r. (wtorek)

-17.00 – klasy I-III

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach I-III
- pedagog

Klasy IV-VIII

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

20 maja 2020r. (środa)

-17.00 – klasy IV-VIII

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach IV-VIII
- pedagog

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie  zajęć: 26 czerwca 2020r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2, 3, 7 stycznia 2020r.,
20 kwietnia 2020r., 
 21,22,23 kwietnia 2020r.(egzaminy),
12 czerwca 2020r.