MENU

Dla Rodziców

Zebrania z rodzicami

Klasy I-VIII
 - wywiadówka

7 września 2020 r. (poniedziałek)

- 17.00 klasy I - IV

8 września 2020 r. (wtorek)
- 17.00 klasy V - VIII

- wychowawcy
   klas I - VIII

Klasy I-VIII

- konsultacje indywidualne

21 października 2020r. (środa)

- 17.00–  18.30 wychowawcy oraz nauczyciele uczący w klasach I - VIII

- wychowawcy klas
- wszyscy nauczyciele uczący w klasach
- pedagog, psycholog

Klasy I-III

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

15 grudnia 2020r. (wtorek)

-17.00 – klasy I-III

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach I-III
- pedagog, psycholog

Klasy IV-VIII

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

16 grudnia 2020r. (środa)

-17.00 – klasy IV-VIII

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach IV-VIII
- pedagog, psycholog
 

Klasy I-VIII

- konsultacje indywidualne

24 marca 2021r. (środa)

- 17.00–  18.30 wychowawcy oraz nauczyciele uczący w klasach I - VIII

- wychowawcy klas
- wszyscy nauczyciele uczący w klasach
- pedagog, psycholog

Klasy I-III

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

18 maja 2021r. (wtorek)

-17.00 – klasy I-III

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach I-III
- pedagog, psycholog

Klasy IV-VIII

-wywiadówka

-spotkania indywidualne

19 maja 2021r. (środa)

-17.00 – klasy IV-VIII

-17.30 – 18.30 – nauczyciele uczący w klasach
- wychowawcy klas
-  nauczyciele uczący w klasach IV-VIII
- pedagog, psycholog

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie  zajęć: 25 czerwca 2021r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
2 listopada 2020r.,
30 kwietnia 2021r.
4, 5 maja 2021r.
25, 26, 27 maja 2021r. (egzaminy)
4 czerwca 2021r.