MENU

Zajęcia programowe

W ramach zajęć programowych uczniowie uczestniczą w :

  • zajęciach żywego słowa, które polegają na głośnym czytaniu, pogadankach, dyskusjach, rozmowach kierowanych na konkretne tematy, zabawach słownych, małych formach teatralnych, zgaduj - zgadulach czy grach stolikowych,
  • grach i zabawach dydaktycznych, czyli rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, układaniu puzzli czy grze w loteryjki i domina,
  • zajęciach muzycznych, podczas których uczniowie słuchają muzyki, śpiewają piosenki czy bawią się przy dźwiękach muzyki,
  • zajęciach plastycznych, w czasie których dzieci malują farbami plakatowymi, akwarelami, rysują ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, zajmują się paieroplastyką, kompozycjami z różnych materiałów, modelowaniem z plasteliny i masy solnej, wycinaniem, wydzieraniem itp.,
  • zajęciach ruchowych, polegających na zabawach na świeżym powietrzu, w sali zabaw, w sali gimnastycznej, konkursach sprawnościowych, grach zespołowych, ćwiczeniach doskonalących sprawność fizyczną,
  • zajęciach  wspomagających proces dydaktyczny, czyli pomoc w nauce czytania, w odrabianiu lekcji, przyswajaniu wiedzy, ćwiczeniu głośnego czytania czy ortografii.

 

W ramach zajęć programowych organizujemy konkursy wewnątrzświetlicowe oraz międzyszkolne. Na szczególną uwagę zasługują coroczne konkursy : międzyszkolny konkurs plastyczny "Jesienny bukiet" oraz międzyszkolny konkurs recytatorski "Spotkanie z poezją i prozą Księdza Jana Twardowskiego". Nasi uczniowie biorą też udział w licznych konkursach organizowanych przez białostockie świetlice, szkoły i instytucje.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.