MENU

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzyc dzięki udziałowi w:

 • zajęciach czytelniczych
 • zajęciach sportowych
 • zajęciach  komputerowych
 • zajęciach teatralnych

 

Od roku szkolnego 2013/2014 w świetlicy realizowany jest program wychowawczo - profilaktyczny "Strażnicy uśmiechu". Celem programu jest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno - - emocjonalnych dzieci i młodzieży a także integracja grupy. Wspólne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

 • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych,
 • zrelaksować się i osiągnąć emocjonalna stabilizację,
 • wyrażać własne zdanie,
 • doskonalić umiejętność porozumiewania się z ludźmi,
 • budowaćzaufanie w stosunku do siebie i innych,
 • rozwijać poczucie własnej wartości,
 • umacniać i nawiązywać nowe przyjaźnie,
 • nauczyć sie lepiej rozumieć i sznować siebie i innych,
 • akceptować ewentualne niepowodzenia.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe: 21 stycznia - 3 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2019r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2 listopada 2018r.,
7 stycznia 2019r., 
15,16,17 kwietnia 2019r.(egzaminy),
29,30 kwietnia 2019r., 
2 maja 2019r.,